Ambachtsweg 24, 1785 AJ Den Helder 0223 – 634600

Informatie

Kwaliteit

Transport- en Aannemingsbedrijf H.M.S. Den Helder B.V. streeft bij het leveren van producten en diensten naar een “win-win” situatie ; zowel de opdrachtgever als H.M.S. Den Helder B.V. moeten tevreden zijn over het resultaat ( de toegevoegde waarde voor de klant ) en de wijze waarop dit resultaat tot stand is gekomen ( het proces ). Ons kwaliteitsbeleid is er dan ook op gericht producten en diensten te leveren, die van verifieerbare en met de klant overeengekomen kwaliteit zijn.

Het leveren van kwalitatief hoogwaardige en maatschappelijk verantwoorde dienstverlening is voor ons een vanzelfsprekendheid. Alle betrokken medewerkers en directie geven bij de uitvoering van hun werkzaamheden invulling aan het kwaliteitsbeleid.

Wij zijn ons ervan bewust dat de kwaliteit van onze werkzaamheden voor het overgrote deel wordt bepaald door de uitvoerings- en bouwtechnische kennis van het door ons in te zetten personeel. Wij zien erop toe dat alle medewerkers over de vereiste kennis en ervaring beschikken. Ook zijn de medewerkers zich er terdege van bewust dat het constant leveren van kwaliteit-, arbo- en milieuzorg, de hoogste prioriteit binnen onze onderneming heeft.

Duurzaam

Bij de voorbereiding en uitvoering van onze werkzaamheden volgen wij de principes van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) ” People Planet en Profit”.

Het stimuleert ons o.a. tot CO2 bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie, met twee belangrijke uitgangspunten:

  • maximale gerichtheid op eigen initiatief, praktische resultaten en innovatie;
  • minimale belasting en belemmering van de onderneming door regels en voorschriften.

Transport- en Aannemingsbedrijf H.M.S. Den Helder B.V. is in het bezit van vrachtwagens met Euro 5 motoren en voldoen de motoren van ons grondverzet materieel aan de meest recente emissie-eisen (IMO-CCNR en EPA), wat de motor prestaties optimaliseert.

Ons grondverzetmaterieel is ontworpen voor uitstekende prestaties met zuinig brandstofverbruik. Dit betekent dat machines meer werk verrichten op een dag, waarbij minder brandstof wordt verbruikt en de invloed op het milieu minimaal is.

Certificering

Transport- en Aannemingsbedrijf H.M.S. Den Helder B.V. is gecertificeerd voor NEN-EN-ISO 9001: 2015 en VCA* versie 2017/6.0.

NEN-EN-ISO 9001: 2015

Voor het uitvoeren van werkzaamheden in de
Grond-, Weg- en Waterbouw.

Download: ISO9001 certificaat geldig tot
14-05-2027

VCA* versie 2017/6.0

Voor het uitvoeren van werkzaamheden in de
Grond-, Weg- en Waterbouw.

Download: VCA certificaat geldig tot 14-05-2027