Ambachtsweg 24, 1785 AJ Den Helder 0223 – 634600

Verbetermaatregelen toegang Donkere Duinen te Den Helder

In opdracht van de Gemeente Den Helder hebben wij in 2015 werkzaamheden uitgevoerd t.b.v. verbetermaatregelen van de toegang tot de Donkere Duinen. Hierbij is o.a. de (asfalt) verhardingen opgebroken en vervangen door een schelpenverharding. De entrée van de Donkere Duinen is deels uitgevoerd in asfalt en afgestrooid met een schelpenlaag. Tevens is er een palenrij aangebracht en een grondwal voorzien van begroeiing.