Ambachtsweg 24, 1785 AJ Den Helder 0223 – 634600

Aanbrengen voetpad Burgemeester Ritmeesterweg te Den Helder

In opdracht van de Gemeente Den Helder hebben wij grondwerkzaamheden uitgevoerd t.b.v. het aanbrengen van een voetpad aan de Burgemeester Ritmeesterweg. Het voetpad
wordt aangebracht vanaf de rotonde Nieuweweg richting
station Zuid te Den Helder.

Opdrachtgever:
Gemeente Den Helder

Gestart:
Mei 2015

Gerealiseerd:
Juni 2015