Ambachtsweg 24, 1785 AJ Den Helder 0223 – 634600

Aanbrengen voetpad Burgemeester Ritmeesterweg te Den Helder

In opdracht van de Gemeente Den Helder hebben wij in 2015 grondwerkzaamheden uitgevoerd t.b.v. het aanbrengen van een voetpad aan de Burgemeester Ritmeesterweg. Het voetpad
is aangebracht vanaf de rotonde Nieuweweg richting
station Zuid te Den Helder.