Ambachtsweg 24, 1785 AJ Den Helder 0223 – 634600

Informatie

Kwaliteit

Transport- en Aannemingsbedrijf H.M.S. Den Helder B.V. streeft bij het leveren van producten en diensten naar een “win-win” situatie ; zowel de opdrachtgever als H.M.S. Den Helder B.V. moeten tevreden zijn over het resultaat ( de toegevoegde waarde voor de klant ) en de wijze waarop dit resultaat tot stand is gekomen ( het proces ). Ons kwaliteitsbeleid is er dan ook op gericht producten en diensten te leveren, die van verifieerbare en met de klant overeengekomen kwaliteit zijn.

Het leveren van kwalitatief hoogwaardige en maatschappelijk verantwoorde dienstverlening is voor ons een vanzelfsprekendheid. Alle betrokken medewerkers en directie geven bij de uitvoering van hun werkzaamheden invulling aan het kwaliteitsbeleid.

Wij zijn ons ervan bewust dat de kwaliteit van onze werkzaamheden voor het overgrote deel wordt bepaald door de uitvoerings- en bouwtechnische kennis van het door ons in te zetten personeel. Wij zien erop toe dat alle medewerkers over de vereiste kennis en ervaring beschikken. Ook zijn de medewerkers zich er terdege van bewust dat het constant leveren van kwaliteit-, arbo- en milieuzorg, de hoogste prioriteit binnen onze onderneming heeft.

Duurzaam

Bij de voorbereiding en uitvoering van onze werkzaamheden volgen wij de principes van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) ” People Planet en Profit”.

De CO2-Prestatieladder is een instrument om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie.

Bij de ontwikkeling van de CO2-Prestatieladder is gekozen voor twee belangrijke uitgangspunten:

  • maximale gerichtheid op eigen initiatief, praktische resultaten en innovatie;
  • minimale belasting en belemmering van de onderneming door regels en voorschriften.

Transport- en Aannemingsbedrijf H.M.S. Den Helder B.V. is in het bezit van vrachtwagens met Euro 5 motoren en voldoet het grondverzetmaterieel met Trier III aan de norm, wat motorprestaties optimaliseert en voldoet aan de motor uitstootregelgeving van EU fase IIIa.

Ons grondverzetmaterieel is ontworpen voor uitstekende prestaties met zuinig brandstofverbruik. Dit betekent dat machines meer werk verrichten op een dag, waarbij minder brandstof wordt verbruikt en de invloed op het milieu minimaal is.

Certificering

Transport- en Aannemingsbedrijf H.M.S. Den Helder B.V. is gecertificeerd voor NEN-EN-ISO 9001: 2015,
VCA* versie 2008/5.1 en de CO2-Prestatieladder, versie 3.0.

NEN-EN-ISO 9001: 2015

Voor het uitvoeren van werkzaamheden in de
Grond-, Weg- en Waterbouw.

Download: ISO9001 certificaat geldig tot 14-05-2024

VCA* versie 2017/6.0

Voor het uitvoeren van werkzaamheden in de
Grond-, Weg- en Waterbouw.

Download: VCA certificaat geldig tot 14-05-2024

CO2-Certificaat versie 3.0

Voor het uitvoeren van werkzaamheden in de
Grond-, Weg- en Waterbouw.

Download: CO2 Prestatieladder versie 3.0

Logo_CO2-Certificaat

CO2-Prestatieladder

De CO2-Prestatieladder van de stichting SKAO stimuleert bedrijven tot CO2 bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat hierbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie. 

Hieronder geven wij aan hoe wij invulling geven aan het CO2 bewust handelen.

CO2-footprint H.M.S. Den Helder B.V. 2019
Download: H.M.S. Den Helder BV CO2 certificaat geldig tot 11-7-2022 V2H.M.S. Den Helder BV CO2 certificaat geldig tot 11-7-2022 V2

Energie actieplan H.M.S. Den Helder B.V. 2020

Download: Energie_actieplan_H.M.S._Den_Helder_B.V._2020.pdf

Communicatie- en participatieplan H.M.S. Den Helder B.V. 2020

Download: Communicatie-_en_participatieplan_CO2_prestatieladder_H.M.S._Den_Helder_B.V._2020.pdf

Meer informatie kunt u lezen op de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO).