Verbetermaatregelen toegang Donkere Duinen te Den Helder

In opdracht van de Gemeente Den Helder voeren wij werkzaamheden uit t.b.v. verbetermaatregelen van de toegang tot de Donkere Duinen. Hierbij worden o.a. de (asfalt) verhardingen opgebroken en vervangen door schelpenverhardingen. De entree van de Donkere Duinen wordt deels uitgevoerd in asfalt en afgestrooid met een schelpenlaag. Tevens wordt er een palenrij aangebracht en een grondwal voorzien van begroeiing.

Terug naar vorige pagina

Copyright © 2019 HMS Den Helder | IT Solution designed by Kevin BorstLogin