Aanbrengen Azobé beschoeiing in Mercurius en Jupiter

In opdracht van diverse bewoners in Mercurius en Jupiter brengen wij een nieuwe Azobé beschoeiing aan. Meer

Grondwerkzaamheden Zeemanschapstrainer Marine Haven Den Helder

In opdracht van A. Tuin Den Helder B.V. voeren wij de grondwerkzaamheden uit voor de nieuwbouw van een
Zeemanschapstrainer op Harssens te Den Helder. Op deze locatie zal later getraind worden om schepen te tanken op volle zee. Meer

Vervangen houten brug bij de Linie te Den Helder

In opdracht van de Gemeente Den Helder hebben wij een houten brug vervangen bij de Linie. Ook voor deze nieuwe brug heeft de Gemeente gekozen voor een duurzame kunststof uitvoering. Meer

Aanbrengen voorbelasting nieuwbouwwijk fase 4.1 Willem-Alexander Hof

In opdracht van de Helderse Bouw Kombinatie B.V. brengen wij ca. 33.000 m3 grond aan als voorbelasting voor de te realiseren nieuwbouwwijk fase 4.1 van het Willem-Alexander Hof te Julianadorp Oost. Meer

Aanbrengen vogelwand Helderse Vallei te Den Helder

In opdracht van de Helderse Vallei te Den Helder hebben wij een vogelwand aangebracht. De Helderse Vallei hoopt hiermee dat zij de ijsvogel kunnen verleiden hier te gaan broeden. Tevens hebben wij een dikke boomstam geplaatst als nieuwe bewijzering. Meer

Vernieuwen vuilwater riool Rabobank Kooypunt te Den Helder

In opdracht van Wilms Den Helder B.V. hebben wij het
vuilwater riool vervangen bij de Rabobank op het Kooypunt te Den Helder Meer

Repareren deel moerriool langs de Flevostraat te Den Helder

In opdracht van de Gemeente Den Helder hebben wij een deel van het moerriool langs de Flevostraat gerepareerd. Meer

Woonrijpmaken Willem-Alexander Hof te Julianadorp

Als deelnemer in de Helderse Bouw Kominatie B.V. zijn wij gestart met het Woonrijpmaken van het Willem-Alexander Hof, fase I te Julianadorp Oost. Meer

Ontgraven t.b.v. nieuwbouw woningen Willem-Alexander Hof te Julianadorp

In opdracht van onze partner in de Helderse Bouw Kombinatie B.V., L. v.d. Wal en Zn. B.V., zijn wij gestart met het ontgraven van de nieuw te bouwen woningen in het plan Willem-Alexander Hof te Julianadorp. Meer

Ontgraven t.b.v. nieuwbouw woningen Willem-Alexander Hof te Julianadorp

In opdracht van onze partner in de Helderse Bouw Kombinatie B.V., A. Tuin Den Helder B.V., zijn wij gestart met het ontgraven van de nieuw te bouwen woningen in het plan Willem-Alexander Hof te Julianadorp. Meer

Vervangen houten brug nabij Fort Driksz Admiaal te Den Helder

In opdracht van de Gemeente Den Helder vervangen wij een houten brug nabij Fort Dirksz Admiraal. Ook voor deze nieuw aan te brengen brug heeft de Gemeente gekozen voor een duurzame kunststof uitvoering. Meer

Vervangen houten brug nabij Gemini Ziekenhuis te Den Helder

In opdracht van de Gemeente Den Helder vervangen wij een houten brug nabij het Gemini Ziekenhuis. Voor de nieuw aan te brengen brug heft de Gemeente gekozen voor een duurzame kunststof uitvoering. Meer

Complete infra werkzaamheden warehouse Total te Den Helder

In opdracht van Aannemingsbedrijf A. Tuin Den Helder B.V. verzorgen wij de complete infra werkzaamheden voor de nieuwbouw van een warehouse voor Total op het Kooypunt te Den Helder. Meer

Groot onderhoud monumentale Postbrug te Den Helder

In opdracht van de Gemeente Den Helder voeren wij groot onderhoud uit aan de monumentale Postbrug, waarbij de brug wordt gereinigd, herstelwerkzaamheden aan beton- en metselwerk worden uitgevoerd en deels betonnen onderdelen worden geconserveerd. Meer

Grondwerkzaamheden Molenplein fase III te Den Helder

In opdracht van Aannemingsbedrijf A. Tuin Den Helder B.V. voeren wij grondwerkzaamheden uit t.b.v. de nieuwbouw Molenplein fase III te Den Helder. Meer

Infra werkzaamheden Het Arsenaal te Den Helder

In opdracht van Aannemingsbedrijf A. Tuin Den Helder B.V. voeren wij gefaseerd de grond-, straat/asfalt- en rioleringswerkzaamheden uit voor de nieuwbouw van woningen en bedrijfsunits op Het Arsenaal te Den Helder. Meer

Grondwerkzaamheden voorziening kleine vaartuigen Marine Haven

In opdracht van Aannemingsbedrijf A. Tuin Den Helder B.V. voeren wij grondwerkzaamheden uit t.b.v. de nieuwbouw voorziening kleine vaartuigen op de Marine Haven te Den Helder. Meer

Verbetermaatregelen toegang Donkere Duinen te Den Helder

In opdracht van de Gemeente Den Helder voeren wij werkzaamheden uit t.b.v. verbetermaatregelen van de toegang tot de Donkere Duinen. Hierbij worden o.a. de (asfalt) verhardingen opgebroken en vervangen door een schelpenverharding. De entrée van de Donkere Duinen wordt deels uitgevoerd in asfalt en afgestrooid met een schelpenlaag. Tevens wordt er een palenrij aangebracht en een grondwal voorzien van begroeiing. Meer

Diverse werkzaamheden Helderse Vallei te Den Helder

In opdracht van de Helderse Vallei voeren wij diverse werkzaamheden uit ter verfraaiing van de Helderse Vallei door o.a. de paden te verbeteren d.m.v. het aanbrengen van een nieuwe laag zand en schelpen, het aanleggen een zandstrand, het maken van een ophaalbruggetje en de aanleg van een ATB baan. Meer

Straatwerkzaamheden De Riepel te Julianadorp

In opdracht van de Gemeente Den Helder voeren wij straatwerkzaamheden uit en verlagen wij het damwand aan de Van Foreestweg zijde op het terrein van De Riepel te Julianadorp, voorheen de locatie van winkelcentrum De Riepel. De Gemeente Den Helder laat deze werkzaamheden uitvoeren na faillissement van Dante Vastgoed B.V. De werkzaamheden worden in oktober afgerond met het aanbrengen van de beplanting. Meer

Uitbreiding buitenterrein Damen Shipyards te Den Helder

In opdracht van Damen Shipyards Den Helder breiden wij het buitenterrein uit d.m.v. het uitvoeren van diverse grondwerkzaamheden, plaatsen van keerwanden en het aanbrengen van betonplaten. Meer

Aanbrengen voetpad Burgemeester Ritmeesterweg te Den Helder

In opdracht van de Gemeente Den Helder voeren wij grondwerkzaamheden uit t.b.v. het aanbrengen van een voetpad aan de Burgemeester Ritmeesterweg. Het voetpad
wordt aangebracht vanaf de rotonde Nieuweweg richting
station Zuid te Den Helder. Meer

Aanbrengen kunststof steiger Middelzand te Julianadorp

In opdracht van Aannemingsbedrijf J.J. Meijer B.V. plaatsen wij een kunststof steiger bij het Multifunctioneel Centrum te Julianadorp. Meer

Oeveroptimalisatie Helders Kanaal te Den Helder

In opdracht van de Gemeente Den Helder plaatsen wij een kunststof beschoeiing en voeren wij grondwerkzaamheden uit t.b.v. de oeveroptimalisatie van het Helders Kanaal. Meer

Aanpassen entree gebied Centrale Werkplaats Koninklijke Landmacht te Leusden

In opdracht van Aannemingsbedrijf A. Tuin passen wij het entreegebied aan bij de Centrale Werkplaats van de Koninklijke Landmacht te Leusden. Meer

Infra werkzaamheden aanleg Duynpark te Callantsoog

In opdracht van Bouwgoed Bouw en Management B.V. te Zierikzee voeren wij grond-, riolering, straat- en bijkomende werkzaamheden uit t.b.v. de aanleg van het Duynpark te
Callantsoog waar voor Roompot Recreaties een 96 stuks luxe lodges zullen worden geplaatst. Meer

Aanleg Duynpark te Callantsoog vanuit de lucht gezien

Voortgang werkzaamheden vanuit de lucht gezien.
Meer

Herhuisvesting Marechaussee bij Politiebureau te Den Helder

In opdracht van Aannemingsbedrijf A. Tuin voeren wij grond-, straat- en bijkomende werkzaamheden uit t.b.v. de herhuisvesting van de Marechaussee bij het Politiebureau te Den Helder. Meer

Grondwerkzaamheden t.b.v. keerwanden voormalig Lidwina te Den Helder

In opdracht van Aannemingsbedrijf A. Tuin Den Helder B.V. voeren wij grondwerkzaamheden uit t.b.v. keerwanden bij het voormalige Lidwina te Den Helder. Meer

Uitbreiding buitenterrein Solids Control Services te Den Helder

In opdracht van Solids Control Services B.V. te Den Helder zijn wij bezig met de uitbreiding van het buitenterrein waarbij de oude verharding vervangen wordt door betonplaten. Meer

Plaatsen stuw in bermsloot langs de Rijksweg nabij de Doggersvaart

In opdracht van de Gemeente Den Helder plaatsen wij
een stuw in de bermsloot langs de Rijksweg nabij de Doggersvaart t.b.v. de waterhuishouding. Meer

Bouwrijpmaken Julianadorp Oost 1e fase

Als deelnemer in de Helderse Bouw Kominatie B.V. zijn wij gestart met het bouwrijpmaken van het plan Julianadorp Oost, waar de nieuwe wijk Willem- Alexander Hof gerealiseerd gaat worden. Meer

Bouwrijpmaken Julianadorp Oost vanuit de lucht gezien

Voorgang werkzaamheden vanuit de lucht gezien.
Meer

Grondwerkzaamheden kerk Lorentzstraat te Den Helder

In opdracht van Aannemingsbedrijf A. Tuin Den Helder B.V. voeren wij grond-, straat- en rioleringswerkzaamheden uit in de oude kerk aan de Lorentzstraat t.b.v. de nieuwbouw van appartenmenten. Meer

Uitbreiding bedrijfsruimte te Petten

In opdracht van Aannemingsbedrijf A. Tuin Den Helder B.V. voeren wij grond- en rioleringswerkzaamheden uit t.b.v. de nieuwbouw van een bedrijfsruimte te Petten. Meer

Bouwrijpmaken uitbreiding Bek en Verburg Kooypunt te Den Helder

In opdracht van de Gemeente Den Helder maken wij een
deel van het Industrieterrein Kooypunt gereed voor de uitbreiding van afvalstoffen inzamelaar Bek en Verburg. Meer

Grondwerkzaamheden uitbreiding Serviceflat De Uyterton

In opdracht van Aannemingsbedrijf L. v.d. Wal en Zn. B.V. voeren wij de grondwerkzaamheden uit t.b.v. de
uitbreiding van Serviceflat De Uyterton te Den Helder. Meer

Aanbrengen drainage speelweide Zwembad Het Heersdiep

In opdracht van de Gemeente Den Helder is een drainage
aangebracht in de speelweide van het Zwembad Het Heersdiep. Meer

Grondwerkzaamheden nieuwbouw Installatiebedrijf Olof Schuur te Anna Paulowna

In opdracht van Aannemingsbedrijf A. Tuin Den Helder B.V. voeren wij grond-, straat- en rioleringswerkzaamheden uit voor de nieuwbouw van Installatiebedrijf Olof Schuur op bedrijventerrein Kruiswijk III te Anna Paulowna. Meer

Leveren en aanbrengen IT riool Molenstraat en Beatrixstraat te Den Helder

In opdracht van Zeestad brengen wij een deel van het infiltratieriool aan in de Molenstraat en Beatrixstraat te Den Helder. Meer

Vervangen houten dekdelen steiger Zwanenbalg te Julianadorp

In opdracht van de Gemeente Den Helder vervangen wij
de houten dekdelen van de steiger in Zwanenbalg voor kunststof dekdelen. De Gemeente heeft ook hier gekozen voor een uitvoering in duurzaam kunststof. Meer

Leveren en aanbrengen PE leidingen op de Marine Haven

In opdracht van Installatiebureau Rutgers B.V. uit Oosterblokker voeren wij werkzaamheden uit op de Marine Haven te Den Helder. Hier wordt bij de gebouwen Sneeuwmeeuw, Mantelmeeuw, Stormmeeuw, IJsmeeuw en Kokmeeuw het leidingtracé vervangen door PE leidingen. Meer

Leveren en aanbrengen infiltratieriool Zwembad Het Heersdiep

In opdracht van de Gemeente Den Helder brengen wij
ca. 140 m1 infiltratieriool aan op het terrein van
Zwembad Het Heersdiep.
Meer

Leveren en plaatsen 9 stuks kunststof kanosteigers te Den Helder

In opdracht van de Gemeente Den Helder leveren en plaatsen wij 9 stuks kanosteigers op diverse locaties in Den Helder. De Gemeente heeft gekozen voor steigers in een duurzame kunststof uitvoering. Meer

Het maken van een overloopduiker onder Jan Verfailleweg

In opdracht van de Gemeente Den Helder maken wij een overloopduiker onder de Jan Verfailleweg door ter plaatse van de Kerkhofsloot. Meer

Werkzaamheden ten behoeve van plaatsing water ballast tanks

In opdracht van Wageningen IMARES voeren wij grondwerkzaamheden uit op het terrein Spoorhaven te
Den Helder ten behoeve van plaatsing water ballast tanks.
Meer

Grondwerk renovatie parkeergarage Sluisdijkstraat

In opdracht van Aannemingsbedrijf A. Tuin Den Helder B.V. verrichten wij de grondwerkzaamheden ten behoeve van de renovatie van de parkeergarage aan de Sluisdijkstraat te Den Helder. Meer

Grond- en rioleringswerkzaamheden uitbreiding FC Helder

In opdracht van Aannemingsbedrijf A. Tuin Den Helder B.V. verrichten wij de grond- en rioleringswerkzaamheden t.b.v. de uitbreiding van de accomodatie van voetbalvereniging FC Helder te Den Helder. Meer

Leveren en aanbrengen infiltratieriool Zwembad Het Heersdiep

In opdracht van Pranger-Rosier Installaties uit Dokkum brengen wij de complete HWA riolering aan incl. de uitvoering van het benodigde grondwerk voor de nieuwbouw van zwembad Het Heersdiep te Den Helder. Meer

Realisatie maatregelen peilbeheer Mariendal

In opdracht van de Gemeente Den Helder voeren wij op dit moment werkzaamheden uit ten behoeve van de maatregelen peilbeheer Mariendal. In verband met het vogel broedseizoen worden de werkzaamheden medio juni voltooid.

Meer

Grondwerk nieuwbouw Zwembad Het Heersdiep

In opdracht van de combinatie Tuin - van der Wal VOF voeren wij de grondwerkzaamheden uit ten behoeve van de nieuwbouw van het zwembad Het Heersdiep te Den Helder. Meer

Aanleg fietspad Huisduinerweg 1e fase

In opdracht van de Gemeente Den Helder hebben wij werkzaamheden uitgevoerd aan het fietspad Huisduinerweg
( 1e fase ) waarbij een deel van het fietspad is voorzien van rode betonplaten. Meer

Nieuwbouw Vos Metaalhandel B.V.

In opdracht van J.G. Vos Holding B.V. hebben wij de complete infra werkzaamheden uitgevoerd ten behoeve van de ingebruikname van een nieuw opslagterrein op het Kooypunt te Den Helder. Meer

Uitbreiding fase 1 Begraafplaats Kerkhoflaan Den Helder

In opdracht van de Gemeente Den Helder hebben wij in combinatie met Aannemingsbedrijf J.J. Meijer B.V. de uitbreiding van de begraafplaats aan de Kerkhoflaan gerealiseerd. Meer

Ontgraven grond uit slotgracht Fort Harssens

Op voorspraak van Stichting Stelling Den Helder en in opdracht van Zeestad hebben wij grond ontgraven uit de slotgracht van het Havenkantoor op Fort Harssens. Meer

Fiets- en Kanoroute duiker Flevostraat

In opdracht van Giverbo B.V. uit Oud-Beijerland hebben wij de grond- en straatwerkzaamheden uitgevoerd ten behoeve van het aanbrengen van een duiker in de Flevostraat te Den Helder. Meer
Copyright © 2019 HMS Den Helder | IT Solution designed by Kevin BorstLogin