Grondwerk

Grondwerkzaamheden

Meer
Egaliseren van vloeren

Egaliseren van vloeren

Meer
Zeefwerkzaamheden

Zeefwerkzaamheden

Meer
Gladheidbestrijding

Gladheidbestrijding

Meer

Kwaliteit

Transport- en Aannemingsbedrijf H.M.S. Den Helder B.V. streeft bij het leveren van producten en diensten naar een "win-win" situatie ; zowel de opdrachtgever als H.M.S. Den Helder B.V. moeten tevreden zijn over het resultaat ( de toegevoegde waarde voor de klant ) en de wijze waarop dit resultaat tot stand is gekomen ( het proces ). Ons kwaliteitsbeleid is er dan ook op gericht producten en diensten te leveren, die van verifieerbare en met de klant overeengekomen kwaliteit zijn.

Het leveren van kwalitatief hoogwaardige en maatschappelijk verantwoorde dienstverlening is voor ons een vanzelfsprekendheid. Alle betrokken medewerkers en directie geven bij de uitvoering van hun werkzaamheden invulling aan het kwaliteitsbeleid.

Wij zijn ons ervan bewust dat de kwaliteit van onze werkzaamheden voor het overgrote deel wordt bepaald door de uitvoerings- en bouwtechnische kennis van het door ons in te zetten personeel. Wij zien erop toe dat alle medewerkers over de vereiste kennis en ervaring beschikken. Ook zijn de medewerkers zich er terdege van bewust dat het constant leveren van kwaliteit-, arbo- en milieuzorg, de hoogste prioriteit binnen onze onderneming heeft.

Duurzaam

Bij de voorbereiding en uitvoering van onze werkzaamheden volgen wij de principes van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) " People Planet en Profit".

De CO2-Prestatieladder is een instrument om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie.

Bij de ontwikkeling van de CO2-Prestatieladder is gekozen voor twee belangrijke uitgangspunten:

  • maximale gerichtheid op eigen initiatief, praktische resultaten en innovatie;
  • minimale belasting en belemmering van de onderneming door regels en voorschriften.

Transport en Aannemingsbedrijf H.M.S. Den Helder B.V. is in het bezit van vrachtwagens met Euro 5 motoren en voldoet het grondverzetmaterieel met Trier III aan de norm, wat motorprestaties optimaliseert en voldoet aan de motor uitstootregelgeving van EU fase IIIa.

Ons grondverzetmaterieel is ontworpen voor uitstekende prestaties met zuinig brandstofverbruik. Dit betekent dat machines meer werk verrichten op een dag, waarbij minder brandstof wordt verbruikt en de invloed op het milieu minimaal is.

 

Privacy verklaring

Transport- en Aannemingsbedrijf H.M.S. Den Helder B.V. heeft in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming een privacy verklaring opgesteld hoe om te gaan met persoonsgegevens.

Privacy verklaring H.M.S. Den Helder B.V.

Certificering

Transport- en Aannemingsbedrijf H.M.S. Den Helder B.V. is gecertificeerd voor NEN-EN-ISO 9001: 2008, VCA* versie 2008/5.1 en de CO2-Prestatieladder niveau 3, versie 3.0.

NEN-EN-ISO 9001: 2008 NEN-EN-ISO 9001: 2008

Voor het werkgebied:
Uitvoeren van werkzaamheden in de Grond-, Weg- en Waterbouw

VCA* versie 2008/5.1 VCA* versie 2008/5.1

Voor het werkgebied:
Uitvoeren van werkzaamheden in de Grond-, Weg- en Waterbouw

CO2 Certificaat niveau 3 CO2 Certificaat niveau 3 versie 3.0

Het managementsysteem voor het CO2-bewust handelen voldoet aan niveau 3 van het handboek CO2-Prestatieladder versie 3.0.

CO2-Prestatieladder

De CO2-Prestatieladder van de stichting SKAO stimuleert bedrijven tot CO2 bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat hierbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie. 

Hieronder geven wij aan hoe wij invulling geven aan het CO2 bewust handelen.

Meer informatie kunt u lezen op de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO).

Copyright © 2019 HMS Den Helder | IT Solution designed by Kevin BorstLogin